Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Sáng ngày 20/10, Trung tâm chính trị thành phố Bắc Kạn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Dự có đồng chí Vũ Quang Huy- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy Bắc Kạn.

Đồng chí Phạm Quyết Chiến- Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới lần này, có 67 học viên đến từ 14 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố Bắc Kạn. Trong thời gian 04 ngày (từ 20, 21, 22 và 25/10) các học viên được giảng viên truyền đạt các chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lớp học, đồng chí Phạm Quyết Chiến – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố đề nghị: Các học viên cần phát huy tính tiên phong gương mẫu, chú ý nghe giảng để nắm chắc kiến thức đã học, vận dụng viết bài thu hoạch đạt kết quả tốt nhất. Trên cơ sở các nội dung được truyền đạt tại khóa học, mỗi học viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia đóng góp xây dựng Đảng tại cơ quan, địa phương, đơn vị./.

         Đặng Tuyết