Khai mạc Đại hội Thể dục – Thể thao phường Huyền Tụng

Môn kéo co thu hút đông đảo nhân dân đến xem và cổ vũ

Đại hội TDTT phường Huyền Tụng lần thứ VI đã thu hút sự tham gia của hơn 400 vận động viên đến từ các tổ dân phố trên địa bàn, thi đấu 5 bộ môn: tung còn, kéo co, đẩy gậy, cờ tướng, bóng chuyền hơi. Đại hội là động lực thúc đẩy việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, là dịp để tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao của phường chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố Bắc Kạn lần thứ VI.