Khảo sát du lịch tại thôn Bản Bung, thành phố Bắc Kạn

Chiều ngày 24/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với đoàn tư vấn và các đơn vị liên quan đã có cuộc khảo sát, thu thập thông tin để thực hiện hỗ trợ đầu tư xây dựng “Điểm đến du lịch” tại xã Dương Quang (TP.Bắc Kạn)

Đoàn khảo sát thực tế thực trạng tại thôn Bản Bung, xã Dương Quang

Đoàn đã thực hiện khảo sát tại khu vực hồ Nặm Cắt thuộc Bản Bung, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn. Với mong muốn xây dựng khu vực hồ Nặm Cắt thành điểm nhấn du lịch cộng đồng với các hạng mục bến xuồng, tuyến đường dọc sông, nhà trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của dân tộc Dao…

Đơn vị tư vấn sẽ lập báo cáo kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để xây dựng thành công điểm du lịch cộng đồng tại thôn Bản Bung, thành phố Bắc Kạn cần xây dựng Đề án cụ thể để thực hiện mục tiêu chung của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 du lịch Hồ Nặm Cắt trở thành khu du lịch cấp tỉnh./.

Đặng Tuyết