Kiểm tra, nắm tình hình công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tại thành phố Bắc Kạn

 

Năm 2018, thành ủy Bắc Kạn đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc, các hội đoàn thể thực hiện tốt công tác dân vận, công tác mặt trận và nhiệm vụ các hội đoàn thể. Theo đó, năm 2017, thành phố có 11 chi, đảng bộ trực thuộc đăng ký xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” với 44 mô hình tập thể, 29 mô hình cá nhân. Qua kiểm tra cho thấy toàn thành phố có 40 mô hình được duy trì triển khai, góp phần thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. Trong năm 2018, UB MTTQ thành phố phấn đấu mỗi phường nhân rộng ít nhất 2 mô hình “Khu dân cư đô thi văn minh”; Hỗ trợ xây dựng ít nhất 2 nhà đại đoàn kết trở lên từ nguồn “Quỹ vì người nghèo”. Hội CCB thành phố phấn đấu giảm 2,5 đến 3% trở lên số hộ CCB nghèo và 10% hộ CCB cận nghèo hiện có. Hội LHPN phấn đấu đào tạo nghề cho ít nhất 200 lao động nữ, hỗ trợ ít nhất 3 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; Hội nông dân thành phố chỉ đạo tổ chức thành công đại hội HND các cấp nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức triển khai tốt 5 nhiệm vụ và phong trào trọng tâm của hội. Liên đoàn lao động thành phố phấn đấu trên 75% đoàn viên đạt đoàn viên công đoàn xuất sắc. Trên 85% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh. Thành lập mới 1 công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh. Đoàn thanh niên thành phố phấn đấu phối hợp đào tạo nghề giải quyết việc làm cho 50 ĐVTN, tư vấn nghề cho 300 ĐVTN…

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Thị Lộc đề nghị, trong thời gian tới Thành ủy Bắc Kạn cần chỉ đạo, tạo điều kiện cho MTTQ, các hội đoàn thể tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm công tác dân vận trong năm 2018. Trong đó, các hội, đoàn thể cần lựa chọn những nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện; Cần giải quyết những tồn tại, yếu kém của các chi, hội, tổ ở cơ sở để phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ, các hội đoàn thể trong việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương. Trước đó, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra nắm tình hình công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy các cấp đối với công tác dân vận, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2018 tại hai phường Phùng Chí Kiên và phường Huyền Tụng./.