Kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại phường Đức Xuân

(backancity.gov.vn)- Chiều ngày 06/11, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn đã có buổi làm việc với phường Đức Xuân.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố Bắc Kạn làm việc tại bộ phận một cửa phường Đức Xuân

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2023 đã được phường triển khai đầy đủ, toàn diện các nội dung theo kế hoạch đặt ra và được các cán bộ, công chức quan tâm triển khai thực hiện theo quy định. Sau khi có quyết định công bố các TTHC đã được niêm yết, công khai kịp thời tạo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân tra cứu, thực hiện; công chức trực tại Bộ phận Một cửa được củng cố kiện toàn kịp thời khi có sự thay đổi; có lịch trực và các thông tin phân công trực của từng lĩnh vực được niêm yết, công khai. Ban hành kịp thời, đầy đủ các văn bản đôn đốc về công tác CCHC, CĐS theo quy định. Kiện toàn tổ công nghệ số cộng đồng phường và chỉ đạo trực, hỗ trợ người dân tạo tài khoản dịch vụ công, tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến…

Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được cập nhật công khai trên phần mềm một cửa điện tử. Chất lượng giải quyết TTHC tại phường đã có những chuyển biến rõ rệt. Đa số các TTHC đều được giải quyết đúng và trước hạn. Tuy nhiên, vẫn còn một số ít hồ sơ báo giải quyết quá hạn trên phần mềm một cửa, một cửa điện tử, nguyên nhân chủ yếu do lỗi chủ quan, thao tác xử lý hồ sơ TTHC trên phần mềm của công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC điện tử chưa kịp thời,…  Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC: các TTHC được số hóa quy trình và kết quả giải quyết. Tổng số TTHC tiếp nhận: 1.249 hồ sơ (Trực tiếp: 1.072 hồ sơ = 90%; trực tuyến: 177 hồ sơ = 10%.). Số lượng hồ sơ đã giải quyết 1.241, trong đó: giải quyết trước hạn 425, đúng hạn 816, quá hạn 0.

Qua nội dung báo cáo và kiểm tra thực tế tại phường Đức Xuân, Đoàn kiểm tra thành phố Bắc Kạn đề nghị trong thời gian tới, phường tiếp tục đôn đốc, sát sao hơn trong thực hiện công tác CCHC và chuyển đổi số; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; khắc phục khó khăn chủ động tiếp cận sớm; nâng cao dịch vụ công ích,…

Minh Cường