QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

Xem nội dung chi tiết tại đây : QUYẾT ĐỊNH số 2015/QĐ-UBND Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Bắc Kạn năm 2023

 Nội dung tệp đính kèm : Danh sách thí sinh dự thi

Nguồn: UBND tỉnh Bắc Kạn