Kiểm tra công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động tại thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn)-Ngày 27/11, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trịnh Tiến Long, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra về công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động tại thành phố Bắc Kạn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Đồng chí Trịnh Tiến Long, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo của UBND thành phố Bắc Kạn, trong thời gian qua thành phố thực hiện công tác tập huấn cho lãnh đạo UBND, công chức văn hóa- xã hội các xã phường, các điều tra viên. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn, tổng hợp kết quả thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn. UBND các xã, phường triển khai đến các thôn, tổ, phát phiếu theo biểu mẫu cho các điều tra viên thực hiện và chuyển phiếu về Văn phòng UBND các xã, phường tổng hợp chung, giao phiếu cho Công an xã, phường cập nhật trên hệ thống phần mềm dữ liệu dân cư quốc gia thông tin người lao động.

Số phiếu thu thập tính từ thời điểm năm 2022 đến nay là 27.045 phiếu, số phiếu đã chuyển cho Công an các xã, phường để cập nhật dữ liệu là 27. 045 phiếu. Trong đó, có 21.362 phiếu đã cập nhật, số phiếu chưa cập nhật còn 5.683 phiếu. công tác quả lý và lưu trữ phiếu thực hiện đúng theo quy định, sau khi nhận được phiếu, Công an các xã, phường đã cập nhật vào phần mềm dữ liệu dân cư quốc gia thông tin người lao động. Công tác phối hợp thông tin giữa các bộ phận luôn nhịp nhàng, đồng bộ, Phòng  Lao động- Thương binh và Xã hội và Công an thành phố luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã phường cập nhật dữ liệu theo đúng quy định.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra cùng lãnh đạo Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội và Công an thành phố, lãnh đạo và công chức Văn hóa- xã hội các xã phường trao đổi giải đáp những khó khăn trong công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn thành phố như những phiếu có hộ khẩu tạm trú không cập nhật được; phần mềm dữ liệu của Công an không chiết suất được trường thông tin theo một số mấu…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trịnh Tiến Long, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trưởng đoàn kiểm tra đề nghị trong thời gian tới thành phố tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các xã, phường trong thực hiện công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động trên địa bàn; Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp tốt với công chức văn hóa xã hội các xã, phường trong thực hiện nhiệm vụ…

Hoàng Thạc