Kiểm tra công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tại Thành uỷ Bắc Kạn

(backancity.gov.vn) – Sáng 17/8, Đoàn kiểm tra 886 của Bộ Chính trị do đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh có buổi làm việc tại Thành uỷ Bắc Kạn kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XII).

Cùng làm việc với đoàn có đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cù Ngọc Cường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND thành phố; các đồng chí trong BTV Thành ủy Bắc Kạn.

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có tổng số 982 cán bộ, công chức, viên chức. Đội ngũ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý có 106 người. Thực hiện các nghị quyết của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh về công tác cán bộ, công tác cán bộ của Đảng bộ thành phố đến nay cơ bản đã đạt lộ trình theo mục tiêu cụ thể Nghị quyết 26 đưa ra. Đảng bộ thành phố đã xây dựng quy định về giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm; quy định về phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Thành uỷ quản lý; xây dựng vị trí việc làm và rà soát cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện thí điểm chủ trương bí thư cấp uỷ không phải là người địa phương ở 2 đơn vị. Từng bước xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp thành phố đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện rà soát 5 đợt quy hoạch với hơn 1.000 lượt cán bộ vào các chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ quản lý. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 117 lượt cán bộ. Có hơn 600 lượt cán bộ được đánh giá; 446 cán bộ, công chức, viên chức được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.

Các thành viên Đoàn kiểm tra 886 của Bộ Chính trị trao đổi một số nội dung Thành ủy kiến nghị, đề xuất

Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý dưới 40 tuổi mới chiếm 13,8%. Tỷ lệ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường không phải là người địa phương còn thấp, mới đạt 12,5%. Việc phê duyệt quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý có lúc còn chậm do nhiều lý do khách quan, chủ quan khác nhau,..

Thành uỷ Bắc Kạn kiến nghị, đề xuất Trung ương xem xét đơn giản hoá việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị nhân sự quy hoạch; Tiếp tục quan tâm cải cách chế độ tiền lương, thực hiện khoán biên chế, kinh phí hoạt động phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc và đời sống của cán bộ, công chức và viên chức; Nghiên cứu thực hiện giao biên chế khung để các cơ quan, đơn vị đủ biên chế thực hiện nhiệm vụ, thành lập cơ quan chuyên trách tuyển dụng, kéo dài tuổi đoàn cơ sở,..

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị, nội dung báo cáo phản ánh đầy đủ, toàn diện, nêu bật lên được những điểm mới, điểm sáng thể hiện sự tìm tòi, đổi mới trong công tác cán bộ của thành phố cần tiếp tục duy trì, phát huy; Thành ủy có những đề xuất, góp ý rất xác đáng liên quan đến Nghị quyết 26. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị, Tỉnh ủy, Thành ủy sớm sơ, tổng kết và kiểm tra chuyên đề Nghị quyết 26; mạnh dạn, tăng cường  hơn về công tác luân chuyển cán bộ, không chỉ là người đứng đầu mà có cán bộ các phòng, ban để quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; từ các chính sách của Trung ương, thành phố quan tâm, đa dạng hơn các hình thức cụ thể, đặc thù riêng để thu hút người tài về Bắc Kạn, khắc phục tình trạng già hóa cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ quản lý các cấp, từng bước tạo điểm nhấn trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính… của thành phố. Quan tâm gắn công tác xây dựng cán bộ gắn với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, tổ chức bộ máy cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể với mục đích một cán bộ tốt sẽ  xây dựng được tổ chức tốt; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các Ban xây dựng Đảng của tỉnh làm tốt công tác cán bộ; tiếp tục thực hiện tốt công tác cán bộ gắn với công tác dân vận, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị,…

Triệu Biển