CÔNG VĂN Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 857/CV-TU Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hoạt động tín dụng chính sách xã hội

Nguồn: Thành ủy Bắc Kan