Kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi số tại thành phố Bắc Kạn

(backancity.gov.vn) – Ngày 28/11, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi số trong năm 2023 tại thành phố Bắc Kạn.

Năm nay, hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn thành phố được triển khai trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Trang thiết bị cơ bản đảm bảo ứng dụng tốt công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức; đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến bao gồm nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Trong năm, thành phố đã triển khai xây dựng và đang hoàn thiện trung tâm điều hành đô thị thông minh. Hiện 8/8 xã, phường đã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và kết nối Internet băng thông rộng; 100% cán bộ, công chức, viên chức UBND thành phố và UBND xã, phường được trang bị máy tính có kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng và mạng internet tốc độ cao. Triển khai thực hiện cơ bản kế hoạch về thí điểm chuyển đổi số tại phường Sông Cầu và mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là việc không dùng tiền mặt…

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh kiểm tra trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh đề nghị, trong thời gian tới thành phố tiếp tục đôn đốc, giải quyết hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử để nâng cao tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao; thường xuyên sử dụng mail công vụ, các phần mềm dùng chung theo quy định; chú trọng, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về chuyển đổi số để thay đổi nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người dân đối với nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương./.

Minh Cường