Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại xã Nông Thượng

Nông thượng phấn đấu là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 của thành phố Bắc Kạn. Theo kết quả tự đánh giá của xã, hiện tại xã cơ bản có 18/19 tiêu chí đạt yêu cầu, còn lại một tiêu chí là tiêu chí số 17 Môi trường chưa đạt. Để có những đánh giá chi tiết, Đoàn kiểm tra chia các tổ đến kiểm tra thực tế  toàn bộ các tiêu chí của xã. Cụ thể: kiểm tra hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, môi trường…

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành trong đoàn kiểm tra nêu: Khi công nhận đạt xã chuẩn, từng nội dung trong các tiêu chí sẽ phải đánh giá rất sát, chi tiết và cụ thể. Do đó, có những tiêu chí nhỏ ở một số tiêu chí được địa phương tự đánh giá đã đạt nhưng thực tế còn chưa có báo cáo đánh giá chi tiết, có một số nội dung chưa được rõ ràng, chưa tương xứng với quy định của bộ tiêu chí nông thôn mới quy định. Vì vậy địa phương cần bám sát vào nội dung các văn bản hướng dẫn bổ sung, hoàn chỉnh số liệu, giấy tờ liên quan để có sơ sở đánh giá đúng thực chất từng nội dung để kịp thời bổ sung cho chắc chắn khi đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đề xuất của xã Nông thượng, hiện tiêu chí môi trường là khó hoàn thành nhất do người dân vẫn giữ thói quen sinh hoạt cũ. Trước mắt, xã cũng đang chỉ đạo các hội đoàn thể phối hợp tuyên truyền nhưng kết quả chưa cao.

 

Thăm hợp tác xã chế biến nông sản Tân Thành, xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn

Với những khó khăn của cơ sở, Đoàn kiểm tra của tỉnh đề nghị thành phố tiếp thu, chủ động nghiên cứu các văn bản hướng dẫn phối hợp với sở, ngành của tỉnh hỗ trợ xã Nông Thượng tháo gỡ từng các tiêu chí còn thiếu. Chỉ đạo tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thành phố giúp đỡ xã Nông Thượng hoàn thiện về thủ tục hồ sơ công nhận xã đạt chuẩn đúng tiến độ. Xã Nông Thượng tiếp tục huy động sự vào cuộc của các hội, đoàn thể nghiên cứu hướng dẫn người dân xây dựng các quy định cụ thể hoặc trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn nhân dân cách làm phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình, cụm dân cư.