Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại thành phố Bắc Kạn

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố Bắc Kạn đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm qua các hình thức cổ động trực quan, trên hệ thống loa truyền thanh, tại các buổi tập huấn, Hội nghị các cuộc họp thôn tổ dân phố. Về lĩnh vực Y tế, Đội kiểm tra liên nghành VSATTP thành phố đã tiến hành kiểm tra 03 đợt, với trên 640 lượt cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm các cơ sở dịch vụ ăn uống bếp ăn tập thể. Qua kiểm tra đã tiến hành nhắc nhở 97 cơ sở không đạt, xử phạt hành chính 20 vụ, phạt tiền 44 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa là thực phẩm quá hạn gần 2 triệu đồng.

Triển khai tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2019, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Nhìn chung các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nhận thức về an toàn thực phẩm của người dân được nâng lên, trên địa bàn không có trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm./.