Kiểm tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội ; Bảo hiểm y tế; Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn

Từ ngày 26 đến ngày 27/11/2015, Tổ công tác liên ngành thành phố do đồng chí Phạm Mạnh Đông – Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố làm Tổ trưởng, đã tiến hành kiểm tra kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH; BHYT; BHTN tại Công ty TNHH một thành viên Thành Quý; Công ty cổ phần Phú Hưng Thịnh; Công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn.

Tại các đơn vị kiểm tra, Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về việc đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN; việc cấp, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và việc thực hiện giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

   Qua kiểm tra cho thấy cả 03 đơn vị đều chưa chấp hành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động; mức lương, tiền công các đơn vị áp dụng để ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 11/11/2014. Việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao, các đơn vị chưa  thực hiện trích, nộp hàng tháng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 18 Luật bảo hiểm xã hội; Khoản 1, Điều 15 Luật bảo hiểm y tế. (Tính đến tháng 10/2015 Công ty TNHH một thành viên Thành Quý còn nợ BHXH, BHYT, BHTN với số tiền là 27.999.101 đồng; Công ty cổ phần Phú Hưng Thịnh 23.803.819 đồng; Công ty cổ phần vận tải dịch vụ và xây dựng Bắc Kạn còn nợ 411.342.616 đồng).

Tổ liên ngành kiểm tra tại Công ty cổ phần vận tải dịch vụ

và xây dựng Bắc Kạn

Kết luận kiểm tra, Tổ công tác đề nghị các đơn vị cần chấp hành nghiêm các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời có nhiều biện pháp tích cực, tránh tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN kéo dài ảnh hưởng quyền lợi của người lao động .