UB. MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Kạn triển khai công tác năm 2016

Năm 2015, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Bắc Kạn, UBMTTQ Việt Nam các cấp thành phố Bắc Kạn đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội nên đạt được nhiều thành tích quan trọng.

Xuất phát từ việc bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò tập hợp đã làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Pháp luật của nhà nước. Thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là các hoạt động tham gia công tác giảm nghèo, UBMTTQ các cấp thành phố Bắc Kạn đã huy động quỹ vì người nghèo đạt trên 120 triệu đồng trong đó là các hoạt động thăm, tặng quà Tết, động viên, hỗ trợ các hộ nghèo bị ốm đau dài ngày, khó khăn về phát triển kinh tế, xét hỗ trợ các hộ gia đình không may gặp thiên tai, hỏa hoạn… Tiếp nhận 100 triệu đồng từ nguồn quỹ vì người của Thành phố việt trì hỗ trợ xây dựng 05 nhà đại đoàn kết. Đồng thời hưởng ứng “Ngày vì người nghèo”các tổ chức thành viên như Hội LHPN, Hội cựu chiến binh, Hội nông Dân, Liên đoàn lao động, Thành Đoàn cũng có nhiều chương trình thiết thực để nâng cao đời sống vật chất và tinh thân cho các hộ khó khăn.  Ngoài ra , UBMTTQ Việt Namcác cấp thành phố Bắc Kạn  tiếp tục đưa nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: ngày càng đi vào chiều sâu. Năm 2015, toàn thành phố Bắc Kạn có 10.019/10.781 hộ đạt gia đình văn hóa, bằng 92,9% so với năm 2014 tăng 8,6%; Có 92/126 khu dân cư văn hóa đạt khu dân cư ăn hóa, so với 2014 tăng 8,7%. Vận động, khuyến khích nhân dân thực hiện cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tham gia hiến đất, ngày công lao động, ủng hộ tiền mặt sửa chữa, xây dựng nhà văn hóa, kênh mương nội đồng  “Chung sức xây dựng nông thôn mới”. Thực hiện phối hợp tổ chức 46 hội nghị tiếp xúc cử tri, diễn đàn công an lắng nghe ý kiến của nhân dân, 12 đợt giám sát, tiếp công dân…Đồng thời mở 02 lớp tập huấn về công tác mặt trận nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ trong giai đoạn mới.

Tại buổi tổng kết, Thường trực Thành ủy Bắc Kạn đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; UBMTTQ VN thành phố thực hiện kiện toàn ủy viên ủy ban MTTQ VN thành phố gồm 05 đồng chí. Trao bằng khen của UB.MTTQ VN tỉnh Bắc Kạn cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2015./.