Kỳ họp thứ 12, HĐND phường Xuất Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021

Chiều ngày 1/4, HĐND phường Xuất Hóa (khóa XIX) tổ chức kỳ họp thứ 12, tổng kết công tác HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự kỳ họp có đồng chí Triệu Thị Thu Hà – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bắc Kạn.

 

Đồng chí Vi Công Suất – Chủ tịch UBND phường Xuất Hóa trao Giấy khen cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe các báo cáo tổng kết đánh giá 5 năm hoạt động HĐND, UBND phường, Ban Kinh tế – Xã hội, Ban Pháp chế HĐND phường; báo cáo thẩm tra của hai Ban HĐND phường nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND phường tổ chức thành công 14 kỳ họp, ban hành 59 Nghị quyết, khi ban hành đều đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các Ban HĐND phường chủ động thực hiện tốt hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình,.. từ đó có những nhận định, đánh giá giúp đại biểu HĐND có thêm thông tin trước khi quyết định. HĐND phường trước khi ban hành các nghị quyết đều bám sát vào Nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy và cấp trên, tất cả các Nghị quyết của HĐND ban hành đều đúng luật và phù hợp với điều kiện địa phương. Các Nghị quyết quan trọng liên quan đến đời sống cuả nhân dân, đều được lấy ý kiến tham gia của các ban, ngành, nhân dân. Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đề ra. Hoạt động giám sát cùng cấp về tổ chức, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh giám sát việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của địa phương. Phối hợp và quan hệ mật thiết với UB.MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ nhằm tạo điều kiện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND… Trong nhiêm kỳ, tổ chức được 195 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND các cấp, phường có 8.000 lượt cử tri tham gia và có gần 700 cử tri phát biểu,…Tiếp nhận 04 đơn kiến nghị của công dân, nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai. Sau khi tiếp nhận đã kịp thời phân loại, chuyển các cấp có thẩm quyền, đến nay không có đơn thư tồn đọng,…

Các đại biểu thảo luận, đóng góp thêm một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện hoạt động Hội đồng nhân dân và nâng cao chất lượng đại biểu HĐND, Tổ đại biểu HĐND,…; vai trò của người đứng đầu, sự quyết tâm, đoàn kết của tập thể lãnh đạo trong việc đề ra những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế, góp phần tạo diện mạo mới về bộ mặt khu dân cư; tăng thu nhập cho địa phương; đề xuất một số nội dung liên quan đến việc ban hành các quyết sách quan trọng của địa phương,…

Đồng thời biểu quyết thông qua các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp gồm:Dự thảo Nghị quyết chung của kỳ họp 12; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020.

Tại kỳ họp thứ 12, UBND phường Xuất Hóa tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021. /.

             Triệu Biển