Kỳ họp thứ 4 – HĐND phường Đức Xuân khóa VII

Sáng ngày 03/6/2022, HĐND phường Đức Xuân tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND khóa VII.

Kỳ họp đã nghe báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm; thu – chi ngân sách địa phương năm 2022; thông qua nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 07 tháng cuối năm 2022. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo công tác chỉ đạo quản lý, điều hành của UBND phường 5 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh kỳ họp

Trong 05 tháng đầu năm, tuy chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covit-19 nhưng cơ bản vẫn đáp úng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho nhân dân. Tổng số hộ kinh doanh 719 hộ, trong đó 196 hộ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Đức Xuân tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế: sản xuất tiểu thủ công nghiệp ở địa bàn: Phường ổn định và có xu hướng phát triển; Tổng thu ngân sách năm tháng đầu năm đạt trên 01 tỷ 300 triệu đồng, bằng 15,95% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả; quốc phòng – an ninh ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường Đức Xuân vẫn còn tồn tại một số những hạn chế, như: Một số hộ dân chưa chấp hành trong việc giải phóng mặt bằng các công công trình; cơi nới, xây dựng trái phép. Công tác đảm bảo ATGT trong một bộ phận nhân dân chưa được chấp hành nghiêm, một số hộ dân tổ 6 chưa chấp hành nghiêm túc kế hoạch giải tỏa của phường, khu vực tổ 8A, 8B, 9B vẫn diễn ra bày bán hàng tự phát, gây bức xúc dư luận, tiềm ẩn mất an toàn giao thông, mất vệ sinh môi trường. Tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến khá phức tạp có chiều hướng ra tăng.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trong đó tập trung chủ yếu đến các lĩnh vực kinh tế – xã hội như: Công tác xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm xây dựng trái phép. Phường tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa thu gom rác thải. Tăng cường một số biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao và ùn tắc giao thông. Tăng cường kiểm tra, xử lý về trật tự an toàn giao; trật tự lòng đường vỉa hè, hành lang thoát hiểm; kịp thời giải quyết các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng./.

Minh Cường