Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân thị Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016

Trong 02 ngày (28, 29/6/2012), HĐND thị xã Bắc Kạn khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 4. Dự kỳ họp có đồng chí Hà Thị Hương – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ; các thành viên Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thị xã và lãnh đạo UBND các xã, phường.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo về: Tình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012; tình hình thu chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012; quyết toán tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2011; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, công tác xét xử, thi hành án dân sự; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế thuộc lĩnh vực pháp chế an ninh – quốc phòng, trậ tự an toàn xã hội của thị xã Bắc Kạn 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2012; báo cáo về hoạt động chủ yếu của HĐND, hoạt động giám sát của HĐND thị xã 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động giám sát 6 tháng cuối năm 2012.

Trong những tháng đầu năm 2012, trên địa bàn thị xã, giá cả hàng hoá và dịch vụ một số mặt hàng tăng như: Xăng dầu, vật liệu xây dựng… nhưng đến nay cơ bản được ổn định, thị trường hàng hoá đa dạng, phong phú, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, sức tiêu thụ nhìn chung tăng hơn so với cùng kỳ năm 2011. Các mặt hàng chính sách xã hội, trợ cước trợ giá, bình ổn giá đều được niêm yết giá bán và bán theo giá chỉ đạo của Nhà nước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm đạt 542,325 tỷ đồng, bằng 55,9% kế hoạch, bằng 125,7% so với cùng kỳ năm 2011; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 47.207 triệu đồng, bằng 100,72% so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả khá, tổng thu ngân sách ước đạt 30.051 triệu đồng, bằng 50,9 % kế hoạch. Trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm nghiệp, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn và các xã, phường đôn đốc các hộ dân chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho sản xuất vụ xuân như: Chuẩn bị giống, vật tư và tiến hành gieo cấy đúng thời vụ. Diện tích lúa gieo cấy được 323,73ha, đạt 101,17% kế hoạch. Cấp uỷ chính quyền, đoàn thể các cấp, ngành chức năng cũng tích cực chỉ đạo các hộ dân phòng, chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Công tác tiêm phòng được thực hiện theo đúng kế hoạch. Đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn phát triển ổn định, không phát sinh dịch bệnh. Thị xã đã triển khai trồng rừng theo theo dự án 147 của Chính phủ, thiết kế được 511,51ha, đạt 102,3% kế hoạch.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội: Ngành Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của năm học, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, các chỉ tiêu phấn đấu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Công tác khám chữa bệnh được duy trì, hoạt động có hiệu quả; vấn đề giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện; việc tiếp nhận và giải quyết chính sách, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách được chính xác, kịp thời; các các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương được thường xuyên tổ chức… Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định và giữ vững.

Tiếp đó, các biểu đã chia 02 tổ thảo luận, tổng hợp đóng góp ý kiến về các báo cáo, dự thảo Nghị quyết. Kỳ họp cũng dành nhiều thời gian tập trung chất vấn vào các lĩnh vực: Chế độ bảo hiểm, đặc biệt là công tác giải quyết chế độ nghỉ thai sản cho các lao động nữ; xây dựng cơ bản; tài nguyên – môi trường, trong đó có việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, việc khai thác sử dụng tài nguyên khoáng sản, kế hoạch sử dụng đất từ nay đến năm 2030…

Để thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế – xã hội năm 2012, tại kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa V cũng đã thống nhất: Trong 6 tháng cuối năm 2012, thị xã tập trung làm tốt công tác thu ngân sách; giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đô thị phía Nam; tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại; kiểm tra các mặt hàng nhập khẩu, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng; tập trung giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; duy trì công tác phòng, chống lụt bão – tìm kiếm cứu nạn năm 2012; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, cày ải những diện tích ruộng vụ xuân không gieo cấy, chuẩn bị giống, vật tư, phân bón cho sản xuất vụ mùa, tăng cường chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi; tiến hành cấp phát cây giống để các hộ dân trồng rừng theo đúng kế hoạch, tăng cường công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng; hoàn chỉnh công tác lập, phê duyệt đồ án quy hoạch và hướng dẫn thực hiện lập Đề án xây dựng nông thôn mới cho 04 xã trên địa bàn thị xã; duy trì công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, dân số – kế hoạch hóa gia đình…; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và khẩn trương, kỳ họp thứ 4, HĐND thị xã khóa V, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã nhất trí thông qua Nghị quyết chuyên đề về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thị xã Bắc Kạn năm 2011 và các Nghị quyết về công tác xét xử thi hành án hình sự, dân sự, phương hướng nhiệm vụ hoạt động của HDND thị xã 6 tháng cuối năm 2012./.

Thu Cúc