Kỳ họp thứ 6 – HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VI

Từ đầu năm đến nay, phường Nguyễn Thị Minh Khai  cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt tiến độ. Thực hiện gieo cấy hết diện tích,về thương mại dịch vụ số hộ kinh doanh trên đia bàn 123 hộ (tăng 02 hộ so với cùng kỳ năm 2017), thu ngân sách ước đến hết tháng 5/ 2018 đạt 650 triệu đồng, bằng 43% KH, (tăng 06% so với cùng kỳ năm 2017). Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Số hộ gia đình đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2018 là 1.390 hộ đạt trên 99%. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Phường NTMK cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại như: kinh tế của phường tuy có bước phát triển nhưng quy mô còn nhỏ lẻ, tình hình kinh doanh thương mại dịch vụ còn gặp nhiều khó khăn, công tác kiểm tra thực hiện quy chế  quản lý đô thị chưa được thường xuyên, việc giải tỏa hành lang giao thông chưa triệt để.

Trong 07 tháng cuối năm 2018, phường  tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp, thu ngân sách;  Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công trên địa bàn, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, thực hiện thủ tục hành chính. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.