Kỳ họp thứ 6 – HĐND phường Nguyễn Thị Minh Khai khóa VII

Sáng 8/6, Hội đồng Nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến dự có đồng chí Lê Đăng Trưởng- Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn.

Toàn cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023 của UBND phường. Báo cáo nêu rõ:Trong 05 tháng đầu năm 2023, phường Nguyễn Thị Minh Khai cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Về thương mại dịch vụ số hộ kinh doanh trên địa bàn có 159 hộ, thu ngân sách đến 30/4/ 2023 đạt gần 860 triệu đồng, bằng 37,76% KH. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng cao. Tình hình an ninh chính trị ổn định. Nhân dân luôn chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được phường vẫn còn có những tồn tại như: Chỉ tiêu phát triển đàn lợn chưa đạt so với kế hoạch đề ra; trên địa bàn còn xảy ra việc xây nhà ở sai giấy phép, tình trạng sử dụng vỉa hè, lòng đường để bán hàng làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị…

Trong 07 tháng cuối năm 2023, phường  tiếp tục tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, thu ngân sách;  Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công và công tác giảm nghèo. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình dự thảo nghị quyết về: Phê chuẩn quyết toán ngân sách phường năm 2022; Về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2024. Dự thảo nghị quyết về phê chuẩn kết quả giám sát chuyên đề của HĐND phường về công tác Quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn./.

                                                                                             Hoàng Thạc