Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Xuất Hóa khóa XX

Chiều ngày 02/6/2023, HĐND phường Xuất Hóa tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Văn Lê, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam thành phố; Lèng Hoàng Diệu, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Trưởng Ban Kinh tế -Xã hội thành phố.

Kỳ họp thứ 6, HĐND phường Xuất Hóa khóa XX

Kỳ họp đã thông qua báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2023; báo cáo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng chống tham nhũng; công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo và kiến nghị của cử tri,..

Trong 5 tháng đầu năm, phường Xuất Hóa đã tập chung chỉ đạo, điều hành thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023. Nhờ sự nỗ lực cố gắng của các cấp, ngành và nhân dân tình hình kinh tế – xã hội của phường Xuất Hóa tiếp tục phát triển, quốc phòng – an ninh được củng cố và giữ vững. Trong lĩnh vực kinh tế: Tình hình thị trường giá cả hàng hóa trên địa bàn phường tương đối ổn định, sản xuất Nông – Lâm nghiệp: diện tích gieo trồng cây lúa đạt 57,2ha/57ha = 100,3% KH, diện tích gieo trồng  được áp dụng cơ giới hóa 90% diện tích, diện tích trồng rừng 34.96/43ha, bằng 81,23%. Tổng thu ngân sách thực hiện 5 tháng đạt hơn 306 triệu đồng, bằng 34,42% kế hoạch. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được duy trì có hiệu quả, quốc phòng, an ninh ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, trên địa bàn phường Xuất Hóa vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Nguồn thu ngân sách còn ít, không bền vững; việc phối kết hợp trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm của một số ban, ngành, đoàn thể đôi lúc chưa thực sự có hiệu quả, chưa huy động được tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn thể cán bộ, nhân dân tham gia phòng chống tội phạm.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi các ý kiến như: Chính sách bảo trợ xã hội, cần tiếp tục nâng cao tuyên truyền về công tác chuyển đổi số, vấn đề ô nhiễm môi trường,…

7 tháng cuối năm 2023, HĐND phường phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6; giám sát, đôn đốc UBND và các ban, ngành, đoàn thể tập chung tuyên truyền cán bộ, hội viên và nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2023./.

Lệ Thúy – Công chức Tư pháp – HT