Kỳ họp thứ Nhất HĐND xã Dương Quang khóa XIX thành công tốt đẹp

Tại kỳ họp, sau khi nghe Ủy ban bầu cử xã trình bày báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo của Ủy ban MTTQ xã tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri với những người ứng cử, HĐND xã đã tiến hành bầu cứ các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND theo thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp diễn ra trên địa bàn đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử trên địa bàn cả nước. Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND xã Dương quang khóa XIX với trọng tâm là thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và toàn thể nhân dân trong xã cần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất, trong đó chính quyền xã cần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri và Nhân dân. Đề nghị các vị đại biểu HĐND xã cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, dân chủ thảo luận, sáng suốt lựa chọn để bầu được người có đức, có tài, có năng lực để đảm đương, gánh vác trách nhiệm của HĐND, UBND. Đồng thời, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của chính quyền địa phương, nâng cao trách nhiệm của đại biểu HĐND, quyết định các chương trình công tác, ban hành nghị quyết để triển khai có hiệu quả 6 chương trình công tác trọng tâm của Thành ủy Bắc Kạn giai đoạn 2015 – 2020; tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của địa phương.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ Nhất HĐND xã đã thành công tốt đẹp.

HĐND xã bầu bà Nông Thị Thập, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khóa XVIII giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã khóa XIX; ông Lưu Xuân Duy, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND kiêm Trưởng Ban Pháp chế; ông Đặng Phú Lợi, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Pháp chế; ông Hà Cát Tuyến, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội; bà Vi Thị Ngọc Diệp, công chức Văn phòng – Thống kê xã giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội. HĐND xã.

Ông Lâm Văn Tiềm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; bà Trịnh Thị Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã khóa XVIII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; ông Hà Sĩ Viết, Trưởng Công an xã được bầu giữ chức vụ Ủy viên UBND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lâm Văn Tiềm, Chủ tịch UBND xã khóa XIX thay mặt UBND phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

HĐND xã cũng quyết định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban của HĐND; quyết định về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND năm 2016./.