KỲ HỌP THỨ NHẤT HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG HUYỀN TỤNG KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2016 – 2021 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Ngày 19 tháng 6 năm 2016, Hội đồng nhân dân phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ Nhất. Tham dự kỳ họp có 25 đại biểu HĐND phường Huyền Tụng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; các đại biểu mời. Dự kỳ họp còn có ông Vũ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ thành ủy, Chủ nhiệm UBKT thành ủy, ông Ma Ngọc Vũ, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử phường về kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; báo cáo của Ủy ban mặt trận Tổ quốc phường tổng hợp những ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương tại các buổi tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND.

Căn cứ Thông báo số 156 – TB/TU ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Kạn về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND phường Huyền Tụng khoá XIX, nhiệm kỳ 2016-2021, Kỳ họp đã tiến hành bầu và thông qua các Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ông Hà Đức Tuyên, thành ủy viên, Bí thư đảng ủy được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND; ông Nông Văn Duyên, Phó Bí thư đảng ủy  được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.  

Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu và thông qua các Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử các chức vụ Trưởng ban, phó trưởng ban Ban Pháp chế, Trưởng ban, phó trưởng ban Ban Kinh tế – xã hội; các ủy viên UBND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thảo luận và thông qua Nghị quyết về số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND phường Huyền Tụng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Nghị quyết về tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND phường năm 2016./.