Lãnh đạo Thành phố Bắc Kạn dự bàn giao nhà văn hóa và ngày hội đại đoàn kết tại tổ Bản Đồn II

Đây là khu dân cư đầu tiên của Phường Xuất Hóa tổ chức ngày hội đại đoàn kết năm 2016. Trong không khí vui mừng phấn khởi thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016, bà con nhân dân tổ Bản Đồn II, phường Xuất Hóa đã hoàn thành việc xây dựng mới nhà văn hóa tổ có tổng diện tích 72m2, trị giá 125 triệu đồng. Trong đó Bộ quốc phòng hỗ trợ 100 triệu đồng, còn lại nhân dân và doanh nghiệp đóng góp 25 triệu đồng và 100 ngày công lao động. Tại đây, đại diện Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn đã bàn giao nhà văn hóa cho tổ dân phố.

 

Đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn bàn giao nhà văn hóa cho bà con Tổ Bản Đồn 2, phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn

Tại ngày hội, các đồng chí đại biểu và 84 hộ gia đình tổ Bản Đồn II, phường Xuất Hóa ôn lại truyền thống 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2016). Nhìn lại kết quả sau một năm nỗ lực thực hiện, tổ dân phố có 80 hộ gia đình đạt hộ gia đình văn hóa, có 08 hộ gia đình đạt gia gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Kinh tế từng bước phát triển tạo nên diện mạo đời sống ngày càng khang trang. Các phong trào văn hóa, văn nghệ thể thao duy trì thường xuyên tạo đời sống tinh thần phong phú. Các hoạt động từ thiện nhân đạo được bà con tham gia đầy đủ, kịp thời. /.