Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố Bắc Kạn

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ánh Xuân – Trưởng phòng Nội vụ thành phố  đã công bố Quyết định số 356/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Bắc Kạn. Theo đó, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Bắc Kạn là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Về tổ chức bộ máy, Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Bắc Kạn gồm 8 biên chế, công việc chuyên môn có tổ Hành chính – Tổng hợp, tổ Văn hóa – Văn nghệ, tổ Thể dục – Thể thao và đội Tuyên truyền lưu động. Trung tâm có trụ sở tại tổ 11A phường Đức Xuân Thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Triệu Đức Lân ủy viên BTV tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, tặng hoa chúc mừng 

Thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao nhằm tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nhu cầu tiếp cận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên đại bàn thành phố. Tại buổi lễ đã trao quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố và phân công ông Ngô |Quang Tú Trưởng phòng Văn hóa và thông tin thành phố kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Bắc Kạn kể từ ngày 01/05/2016.