Mở rộng diện tích thâm canh cây mơ vàng tại phường Xuất Hóa

(backancity.gov.vn) – Từ 3ha cải tạo thâm canh cây mơ vàng ban đầu tại xã Nông Thượng, hiện thành phố Bắc Kạn đang mở rộng thâm canh thêm 5ha tại phường Xuất Hóa.

Vườn cây Mơ vàng phường Xuất Hóa (TP Bắc Kạn)

Người dân tham gia mô hình được hỗ trợ 70% vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và ngành chuyên môn chủ động kiểm tra, hướng dẫn các hộ dân chăm sóc, hướng dẫn kỹ thuật chăm bón, cải tạo, bổ sung thêm các loại dinh dưỡng hữu cơ, phân bón; phát dọn, tỉa thưa, áp dụng các biện pháp phòng trừ nấm, dịch bệnh nên vườn thông thoáng, cây phát triển tốt, ít sâu bệnh hại.

Từ trước đến nay, người dân chưa quan tâm chăm sóc, đầu tư nhiều đến cây mơ vàng, để cây phát triển tự nhiên, năng suất còn thấp. Việc triển khai ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông – Lâm nghiệp, nhất là cây mơ vàng giúp cây phát triển tốt, kéo dài tuổi thọ, năng suất trung bình tăng từ 1-1,5 lần so với trước khi cải tạo. /.

Minh Cường