Thành phố Bắc Kạn khám tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 2024

(backancity.gov.vn) – Trong 03 ngày (từ 25-27/10/2023), Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Bắc Kạn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân cho 153 thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ năm 2024.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Bắc Kạn tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024

Để bảo đảm tốt cho công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố, Trung tâm Y tế thành phố đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, bố trí trang thiết bị máy móc để kiểm tra khám tuyển, đồng thời cử bác sĩ, y sĩ có chuyên môn sâu và nhiều kinh nghiệm tham gia khám tuyển. Công tác khám tuyển được thực hiện qua 8 bộ phận: Tai mũi họng, răng hàm mặt, khám thể lực, kiểm tra thị lực, đo mạch, huyết áp, xét nghiệm nước tiểu, máu…Trong quá trình khám tuyển, Ban Chỉ huy quân sự thành phố đã cử cán bộ theo dõi chặt chẽ tại các khâu, các phòng đảm bảo sự nghiêm túc, chất lượng, khám tuyển đúng.

Kiểm tra thị lực

Trước đó, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã chủ động rà soát, cung cấp danh sách, nguồn thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; tăng cường phối hợp thực hiện  tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự tới mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ./.

Minh Cường