Một chi bộ điển hình trong quản lý đô thị ở khu dân cư

(backancity.gov.vn) – Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là việc làm thường xuyên và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, tổ chức Ðảng giữ vai trò nòng cốt để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức và vận động nhân dân tham gia. Chi bộ 11B, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn là tập thể điển hình thực hiện hiệu quả công tác quản lý đô thị ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021 -2023.

Tháng 10-2023, Chi bộ tổ 11B là một trong số 18 tập thể điển hình, tiêu biểu được Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC và phong trào “Dân vận khéo” thành phố Bắc Kạn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng Giấy khen. Để có được kết quả này là cả một quá trình nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Khu dân cư 11B, phường Sông Cầu,TP. Bắc Kạn có 206 hộ gia đình, chia làm ba cụm dân cư với 3 tuyến đường. Tổ phố có nhiều thành phần hộ gia đình công chức, viên chức, hoạt động buôn bán, kinh doanh dịch vụ. Tổ phố có nhà văn hóa thuận lợi cho các hoạt động hội, họp, sinh hoạt của nhân dân. Đường xá sạch đẹp, người dân đi lại thuận tiện. Bà con tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững tình hình an ninh trật tự khu phố. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện.Hằng năm, tổ phố đều đạt danh hiệu ‘khu dân cư văn hóa”.

Một buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng của chi bộ 11B, phường Sông Cầu

Chi bộ 11B, phường Sông Cầu đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về vệ sinh môi trường, trồng hoa cây cảnh trước mỗi hộ gia đình. Ðể thực hiện nghị quyết của chi bộ, Chi ủy cùng lãnh đạo tổ dân phố phân công cán bộ, đảng viên gương mẫu, đi đầu thực hiện và vận động các hộ gia đình chú trọng công tác bảo vệ môi trường, thực hiện mỗi hộ có 1 thùng rác có nắp đậy, thu gom, đổ rác thải đúng giờ quy định; trang trí cây cảnh, chậu hoa trong khuôn viên gia đình phía trước cửa nhà, góp phần làm đẹp cảnh quan chung của khu phố; thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường và tổ chức vệ sinh chung 1lần/tháng.

Trước đây, trong tổ có 8 hộ dân sử dụng không gian đường thoát hiểm để đặt các vật dụng gia đình. Qua tuyên truyền, vận động các hộ đã tự giác tháo dỡ, di dời để Ban quản lý Dịch vụ công ích thành phố Bắc Kạn thực hiện việc nạo vét cống, rãnh. Tổ phố thường xuyên duy trì công tác quản lý sau giải tỏa, vận động các hộ dân không tái lấn chiếm để đường thông, hè thoáng, không gian đường thoát hiểm đúng quy định.

Phòng Văn hóa & Thông tin thành phố lựa chọn tổ dân phố 11B để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu gắn với thực hiện mô hình “Ngày chủ nhật xanh –  Xây dựng khu dân sáng, xanh, sạch, đẹp” theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Thành ủy Bắc Kạn về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị giai đoạn 2021 – 2025. Chi bộ tích cực tuyên truyền, vận động bà con, lấy cán bộ, đảng viên làm nòng cốt, đi đầu trong việc trang trí, làm đẹp thêm khu phố, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nhờ đó, vào dịp Tết Quý Mão 2023, bà con thuộc khu dân cư đã tham gia đóng góp kinh phí trang trí một số tuyến đường nội tổ, lắp đặt cổng chào, đèn trang trí với tổng trị giá 57,4 triệu đồng.

Kết quả đạt được của chi bộ 11B, phường Sông Cầu (TP. Bắc Kạn) đã thể hiện vai trò của tổ chức đảng ở cơ sở đã chủ động định hướng, họp bàn, phát huy tính  dân chủ, giao đúng việc, đúng người để xây dựng các chương trình, kế hoạch về phát triển đời sống, bám sát tình hình thực tế Khu dân cư. Trong quá trình thực hiện, luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong chi bộ. Xây dựng đời sống văn hóa luôn gắn liền phát triển kinh tế. Khi đời sống vật chất nhân dân nâng cao, ngày càng nhiều hộ khá, giàu,.. sẽ là những yếu tố góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở Khu dân cư phát triển, bền vững./.

Triệu Biển