Một số hình hoạt động nổi bật tại hội xuân thành phố Bắc Kạn năm 2018

Nghi lễ cầu mùa của “thầy then”


Tiếng trống khai hội xuân tiễn bạn tòng quân năm 2018


Màn múa lân sư rồng 

Các trò chơi truyền thống thu hút đông đảo khách trẩy hội tham gia

 

Trò chơi Tung Còn và Cà kheo đều thể hiện kỹ thuật sự khéo léo, tinh tế của người chơi 

thi giã bánh dầy


“Lợn quay” lần đầu tiên được tổ chức thi giữa các xã, phường


 

Thi trưng bày các sản phẩm nông sản của các xã, phường

Trang phục truyền thống của người Dao đỏ và áo Chàm của người Tày tại lễ hội