Một số hoạt động hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam ( 14/10)

(backancity.gov.vn) – Hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2023), Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Bắc Kạn chỉ đạo các cấp Hội cơ sở tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo thiết thực, có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, hội viên, nông dân.

Đầu tháng 10 -2023, Hội nông dân thành phố Bắc Kạn tổ chức cho 8 cán bộ cơ sở, 30 chi hội trưởng nông dân tham quan, học tập, nghe giới thiệu, hướng dẫn quy trình trồng cây dưa trong nhà lưới của hợp tác xã Dương Quang; quy trình sản xuất, trồng cây nghệ tại HTX nông nghiệp Tân Thành (xã Nông Thượng); một số mô hình trồng hoa, cây cảnh có thu nhập cao tại phường Sông Cầu.. Qua học tập các mô hình, cán bộ nông dân cấp xã, chi hội trong thành phố có điều kiện về tư liệu sản xuất, nguồn lực lao động, kinh phí đầu tư,.. sẽ sớm áp dụng thành công tại địa phương.

Anh Nông Thanh Nhã, Giám đốc HTX Dương Quang thu hoạch dưa trong nhà lưới

Các cấp Hội trong thành phố tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Những chủ trương, chính sách nhằm giúp nông dân tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức để phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển nền nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản hàng hóa; tổ chức các hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình, liên kết theo chuỗi sản phẩm,..

Từ nhiều hoạt động khác nhau, các cán bộ, chi hội trưởng tự giác nâng cao trình độ, học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm mới về phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tích cực phổ biến sâu rộng tới hội viên nông dân trong chi hội để cùng nhau tiếp tục phấn đấu học tập, lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội, làm giàu cho gia đình, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2023 đề ra./.

CTV Phạm Thi Sinh – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố