MTTQ các cấp thành phố tiếp nhận 57 triệu đồng mua vắc -xin phòng, chống dịch Covid-19

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với cả hệ thống chính trị, MTTQ các cấp thành phố Bắc Kạn đã và đang tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời tích cực kêu gọi toàn dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tính đến ngày 18/6/2021, MTTQ các cấp thành phố đã tiếp nhận trên 57 triệu đồng để địa phương có thêm nguồn lực mua văc-xin và các trang thiết bị y tế cần thiết phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, UB. MTTQ thành phố tiếp nhận trên 40 triệu đồng, UB. MTTQ VN xã, phường khoảng 17 triệu đồng. Với nhiều mức ủng hộ khác nhau, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn đang nỗ lực đồng lòng cùng địa phương ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh./.

Triệu Biển