Nà Diểu đón nhận danh hiệu thôn “ Nông thôn mới”

(backancity.gov.vn) – Sáng 18/11, thôn Nà Diểu, xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và đón nhận danh hiệu thôn nông thôn mới.

Ông Triệu Văn Nhúc, Chủ tịch UBND xã Nông Thượng trao Quyết định công nhận thôn Nà Diểu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

Thôn Nà Diểu, xã Nông Thượng có tổng số 61 hộ, với 264 nhân khẩu, đời sống Nhân dân chủ yếu từ sản xuất nông, lâm nghiệp; thu nhập bình quân đạt 56 triệu đồng/người/năm. Thôn không còn  hộ nghèo. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2018, với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Đến nay, thôn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Cơ sở hạ tầng như điện, tỷ lệ đường bê tông nội thôn đạt 100%, nhà văn hóa được đầu tư khang trang, kênh mương nội đồng được kiên cố hóa đạt 100%. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế nông nghiệp được triển khai hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. Người dân trong thôn cũng tích cực đóng góp kinh phí và ngày công để xây dựng các công trình công cộng,..

Thôn thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Thôn nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu thôn văn hóa. Thực hiện mô hình khu dân cư “xanh – sạch – đẹp” nhân dân trong thôn làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đúng nơi quy định, sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 95%.

Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội đại đoàn kết dân tộc

Từ những thành quả trên, thôn Nà Diểu, xã Nông Thượng được UBND TP. Bắc Kạn công nhận thôn nông thôn mới. Nhân dịp này, thôn Nà Diểu tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, biểu dương các hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, trong đó có 61/61 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 48 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục (2021 -2023) ./.

Hoàng Thạc