Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn giải ngân 480 triệu đồng cho hộ cận nghèo phường Xuất Hóa

Sáng ngày 14/5, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn phối hợp các tổ chức chính trị – xã hội phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) tổ chức giải ngân vốn vay cho các hộ cận nghèo trên địa bàn phường có nhu cầu vốn vay để phát triển kinh tế gia đình.

Trong buổi sáng, cán bộ Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn tiến hành giải ngân 480 triệu đồng cho 11 hộ cận nghèo của phường Xuất Hóa với lãi xuất ưu đãi. Thực hiện Thông tư 17/2016/ TT- BLĐTBXH ngày 28/6/ 2016 của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội để hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, đến nay trên địa bàn phường Xuất Hóa có tổng số 12 tổ Tiết kiệm & vay vốn (Hội LHPN thành phố, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên) Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn giải ngân cho 331 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ ủy thác là 12.774.218.233 đồng.

Từ nguồn vốn vay, nhiều hộ gia đình trên địa bàn phường Xuất Hóa (TP. Bắc Kạn) đã phát huy có hiệu quả vốn vay để thoát nghèo và vươn lên trong cuộc sống./.

Triệu Biển