Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Năm nay, việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư có nhiều nội dung phong phú: tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế và khu vực của đất nước, ở địa phương, cơ sở; tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bắc Kạn khóa VI; Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI; về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay; tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, về kết quả hoạt động của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên; kết quả 20 năm thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” giai đoạn 1995-2015; 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” giai đoạn 2000-2015. 

Đ/c Trịnh Đình Sinh – Phó Bí thư TT Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

 trao quà lưu niệm cho thôn Quan Nưa xã Dương Quang

Trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, bên cạnh nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động “TDĐKXDĐSVHƠKDC” trong năm 2015, các khu dân cư đã gắn với đánh giá việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị và xây dựng nông thôn mới; bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động năm 2015; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “TDĐKXD ĐSVHƠKDC” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội ở địa phương và cả nước.

Giao lưu bóng chuyền hơi giữa tổ Dân phố số 9 và tổ dân phố số 15,

 phường Nguyễn Thị Minh Khai

 

Ngoài việc cùng nhau nhìn lại những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã cũng nhau nỗ lực phấn đấu đạt được thời gian qua, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn diễn ra các hoạt động sôi nổi như giao lưu văn nghệ, thể thao…, là dịp để bà con các địa phương có cơ hội cùng nhau tụ họp, gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ niềm vui, hay chỉ đơn giản là cùng nhau ca hát. Và tất cả đều diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, hòa thuận, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Ngày đại đoàn kết tại Tổ dân phố số 3, phường Đức Xuân

Để Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra đúng ý nghĩa, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền trong mọi tầng lớp nhân dân về lòng yêu nước, truyền thống đoàn kết, tự lập tự cường cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc gắn với những kết quả của nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của đất nước ở địa phương, cơ sở; tuyên truyền, động viên nhân dân đề cao cảnh giác đấu tranh, phê phán, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch nhằm thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”,chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Với những hoạt động thiết thực và mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã và đang ngày càng được đông đảo bà con trên địa bàn thành phố hưởng ứng tham gia, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và một xã hội thân thiện, văn minh./.