Nghị quyết phân bổ và quyết toán ngân sách thành phố Bắc Kạn năm 2016

Xem văn bản tại đây: Nghị quyết 217 phân bổ ngân sách 2017.pdf

                                   Nghị quyết 83 HDND thành phố về quyết toán Ngân sách năm 2016 (1).pdf

                                   Bieu quyết toán 2016 (1) (2).xls