Nghị quyết số 01/2018/NQ – HĐND về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết số01.signed.pdf