Nghị quyết số 102/ NQ – HĐND phê chuẩn kết quả giám sát việc thực hiện các thông báo, kết luận của Chủ tịch UBND và UBND thành phố Bắc Kạn từ năm 2016 đến tháng 02/2018

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết số102.signed (1).pdf