Nghị quyết số 100/NQ – HĐND thành lập đoàn giám sát của HĐND thành phố Bắc Kạn về tái giám sát việc thực hiện Quy chế quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn

Xem chi tiết tại đây: Nghị quyết số100.signed (2).pdf