Nghị quyết Thông qua Đề án phát triển thương mại – dịch vụ – du lịch thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2025

Xem văn bản tại đây: Nghị quyết 130.signed.pdf