NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư công trình: Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Bạn ( giai đoạn 3 )

Xem nội dung chi tiết tại đâyNGHỊ QUYẾT số 47/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư công trình : Trường Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn ( giai đoạn 3 )

Nguồn: HĐND thành phố