Nhiều hoạt động trong Tháng hành động vì trẻ em

Theo đó, tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ ngày 01/6 đến 30/6/2018 với nhiều hoạt động tập trung vào các nội dung: Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em. Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Vận động xây dựng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp…

          Thông qua các hoạt động thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn quyền trẻ em, đặc biệt là quyền được tham gia vào các vấn đề về trẻ em và quyền được bảo vệ để không bị xâm hại trong thế giới công nghệ số. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình trong việc phát huy các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em. Thực hiện “Mùa hè an toàn cho trẻ em”, tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và chính quyền cơ sở, các tổ chức, đoàn thể trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh và phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt tai nạn đuối nước.