Tập huấn lập bản đồ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ

Tham gia hội nghị có 156 cán bộ lãnh đạo, thành viên và cơ quan thường trực ban chỉ đạo cấp thành phố; chủ tịch hội đồng chính sách, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 8 xã, phường..

Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên Bộ CHQS tỉnh Bắc Kạn hướng dẫn các nội dung: công tác rà soát, xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ, kết luận địa bàn; thu thập thông tin, xác minh, đối chiếu, kết luận thực địa; quy trình, kỹ thuật lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, giới thiệu hướng dẫn quản lý, khai thác sử dụng phần mềm bộ công cụ quản lý, tra cứu hiển thị, phân tích, thống kê, báo cáo về liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn quân sự và hướng dẫn kê khai phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Thông qua lớp tập huấn giúp các đại biểu nêu cao được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương mình. Đồng thời nắm chắc các nội dung, quy trình các bước tổ chức thực hiện, làm cơ sở cho việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trên địa bàn./.