Nông dân thành phố Bắc Kạn chăm sóc cây trồng vụ mùa

(backancity.gov.vn)-Vụ mùa năm nay, thành phố Bắc Kạn gieo trồng cơ bản đúng khung thời vụ, đảm bảo kế hoạch. Thời điểm này, ngành chuyên môn và chính quyền các xã, phường trên địa bàn thành phố đang tập trung đôn đốc, hướng dẫn bà con nông dân chủ động phòng, chống dịch hại, chăm sóc cây trồng.

Nông dân xã Dương Quang, bón phân chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa năm nay, thành phố Bắc Kạn gieo cấy 320 ha lúa. Cơ cấu giống chủ yếu là Bao thai, Nhật J02, Khang dân, lúa nếp và một số giống lúa lai. Hiện lúa đang giai đoạn đứng cái làm đòng, hầu hết đều sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên, trên một số diện tích cũng lác đác xuất hiện rầy nâu và sâu cuốn lá nhỏ gây hại. Vì vậy, bà con đã tranh thủ lúc sáng sớm hoặc buổi chiều râm mát để ra đồng phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Bà Nông Thị Nga, xã Dương Quang, thành phố Bắc Kạn chia sẻ: Gia đình tôi hàng tháng phát cỏ bờ ruộng, đưa nước về ruộng thường xuyên và kiểm tra thấy có sâu bệnh là phải phun thuốc diệt trừ ngay để tránh sâu bệnh lây lan ra các diện tích khác, hiện nay đang bón phân chăm sóc lúa sắp ra đòng.

Ngoài diện tích lúa, vụ mùa năm nay người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn cũng trồng thêm 75ha ngô và 63ha cây rau màu các loại. Để có vụ mùa đạt kết quả cao, tăng năng suất, sản lượng cây trồng, cơ quan chuyên môn của thành phố đã phối hợp với các xã, phường hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm bón, đảm bảo các cây trồng vụ mùa có khả năng chống chịu sâu bệnh hại. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân thường xuyên thăm nắm ruộng đồng nhằm phát hiện sớm các diện tích cây trồng có sâu bệnh hại, có biện pháp phòng trừ kịp thời.Ông Triệu Văn Nhúc – Chủ tịch UBND xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn cho biết: Đa số cây trồng của bà con đều phát triển tốt, có một vài diện tích lúa bị sâu bệnh hại chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp hướng dẫn bà con cách về phun thuốc phòng trừ đúng loại.

Để chủ động trước những diễn biến bất thường của thời tiết khiến cho sâu bệnh hại có thể phát triển ảnh hưởng đến hiệu quả các cây trồng vụ mùa, thành phố Bắc Kạn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện điều tra, phát hiện, dự báo chính xác tình hình dịch hại; nhất là đối với các đối tượng có nguy cơ phát sinh thành dịch như sâu cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh bạc lá, bệnh lùn sọc đen… để có biện pháp phòng, trừ kịp thời, hiệu quả./.

Hoàng Thạc