Phát động thi đua cao điểm “40 ngày đêm hành động kiểu mẫu”

Đợt thi đua phát động từ ngày 22/01 – 28/02/2018  với nội dung như: Công tác chính trị, tư tưởng tốt nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Để đợt thi đua đạt hiệu quả, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tuyên truyền sâu rộng cho mọi cán bộ, sỹ quan, QNCN, Chiến sỹ LLVT thành phố hiểu rõ và nhận thức sâu sắc về truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước và những chiến công oanh liệt của quân và dân Miền Nam trong Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968;  giáo dục tuyên truyền với đẩy mạnh các hoạt động thi đua, khen thưởng, văn hóa – văn nghệ, giao lưu, kết nghĩa với địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nội dung thi đua, kết hợp chặt chẽ thực hiện đợt thi đua cao điểm với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đơn vị và trên địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua đợt phát động.

Tại lễ phát động, đại diện các Ban đã ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ trong đợt thi đua cao điểm.

Xác nhận của lãnh đạo đơn vị