Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2016

Chiều ngày 22 tháng 01 năm 2016, phòng Tài chính – Kế hoạch  thành phố đã tổ chức Hội nghị CBCC năm 2016. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Ngọc Văn Biên Thành ủy viên, Trường ban Dân vận, Phó Trường ban chỉ đạo QCDC thành phố; đ/c Đinh Thị Liễu Thành ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kinh tế, thành viên ban chỉ đạo QCDC thành phố; đ/c Vũ Thị Kim Quỳnh Thành ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ, thành viên ban chỉ đạo QCDC thành phố. 

Phòng TC-KH  thành phố hiện có 07 cán bộ, công chức,  năm 2015, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và sự phối kết hợp của các đơn vị, phòng chuyên môn liên quan, đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của CBCC, Phòng TC-KH  thành phố đã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tại Hội nghị đã thông qua các dự thảo: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác chuyên môn năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2015; Báo cáo thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2015; Báo cáo hoạt động của Thanh tra nhân dân năm2015. Hội nghĩ đã đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra nhiệm vụ, giải pháp năm 2016.

      Phát biểu tại Hội nghị đồng chí đ/c Ngọc Văn Biên – Thành ủy viên ủy, Trường ban Dân vận, Phó Trường ban chỉ đạo QCDC thành phố đã đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của CBCC phòng TC – KH trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí yêu cầu toàn thể CBCC trong cơ quan cùng đoàn kết phấn đấu khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2016.

      Tin tưởng rằng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của Lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công chức phòng TC – KH  thành phố Bắc Kạn sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016.