Phường Đức Xuân có 112 trường hợp ký cam kết tự tháo dỡ phần vi phạm hàng lang giao thông

UBND phường đã quyết định xử phạt hành chính 04 trường hợp với tổng số tiền sáu trăm nghìn đồng. Về xây dựng cơ bản, lập 01 biên bản xử phạt hành chính đã chuyển UBND thành phố theo đúng quy định. Phối hợp với Cảnh sát môi trường tỉnh Bắc Kạn, kiểm tra, thống nhất xử lý 01 trường hợp có hành vi san ủi, đổ đất tôn tạo mặt bằng không có giấy phép.

Từ đợt giải tỏa hành lang giao thông cho đến nay, công tác quản lý đô thị trên địa bàn phường Đức Xuân ngày càng được thắt chặt hơn. UBND Phường Đức Xuân đã nâng cao công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Từ ý kiến đóng góp, đề xuất kiến nghị của chính các hộ dân tại các tổ dân phố, Phường tiếp tục kiểm tra, thăm nắm, xử lý các hộ gia đình cố tình vi phạm không thực hiện theo cam kết ban đầu. Cố gắng tập trung bố trí lực lượng phù hợp thường xuyên nhắc nhở nhân dân chấp hành các quy định Quy chế quản lý đô thị của UBND thành phố Bắc Kạn ban hành./.