Phường Đức Xuân nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ đối với công tác quản lý đô thị

            Phường Đức Xuân là một trong 08 đơn vị hành chính trực thuộc UBND thành phố Bắc Kạn với tổng diện tích tự nhiên trên 555 ha, có các tuyến đường lớn chạy qua địa bàn như đường Trường Chinh, Đường Hùng Vương, đường Võ Nguyên Giáp, đường Dương Mạc Hiếu…Thời gian qua, công tác quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trong địa bàn phường đã được Cấp ủy, chính quyền phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Phường Đức Xuân giải tỏa vi phạm hành lang vỉa hè, lấn chiếm đường thoát hiểm

Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU, ngày 01/10/2015 của Thành uỷ Bắc Kạn về thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị; quản lý đất đai và bảo vệ môi trường giai đoạn 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung, thống nhất ban hành nghị quyết chuyên đề số 04 -NQ/ĐU ngày 20/4/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường giai đoạn 2016 – 2020 ”; UBND phường đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng các kế hoạch thực hiện và có một số biện pháp về quản lý đất đai, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, bước đầu có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả tích cực. Ban Thường vụ Đảng ủy đã luôn quan tâm theo dõi, đôn đốc Ban Chỉ đạo phường khẩn trương, tích cực phối hợp với các Tổ tự quản dân phố trong phường tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các nội dung trong Quy chế quản lý đô thị của UBND thành phố đã ban hành ngày 08/01/2016 và các nội dung trong Quy ước của tổ dân phố đã đề ra, chỉ đạo công tác giải tỏa các hộ kinh doanh, buôn bán trên hành lang, vỉa hè các tuyền đường nội thị chạy qua địa bàn phường và các công trình lấn chiếm không gian kỹ thuật tại các khu dân cư trên địa bàn phường đến nay đã đạt trên 99% kế hoạch.

Ban Chỉ đạo trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của phường đã luôn tích cực phối hợp với phòng chuyên môn của thành phố và các tổ tự quản dân phố tổ chức kiểm tra tại 10 tổ dân phố nằm ở trung tâm phường về sử dụng hành lang vỉa hè, đường thoát hiểm; lập biên bản nhắc nhở, hướng dẫn nhân dân về đặt biển quảng cáo, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; ban hành các thông báo về vi phạm hành lang vỉa hè, lấn chiếm đường thoát hiểm; đã tổ chức lập biên bản đối với các hộ vi phạm đường thoát hiểm, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị của Nhân dân về công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đã được tập thể cán bộ, công chức phường tổ chức thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của các cấp, tận tình hướng dẫn cho nhân dân thực hiện nhanh, gọn, chính xác tạo nên sự hài lòng của Nhân dân khi đến liên hệ công việc.

Các ban ngành đoàn thể, hội của phường tùy vào điều kiện thực tế của mình đã có nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn tổ dân phố và khu vực nơi sinh sống; thái độ, tinh thần phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, giải quyết những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân kịp thời.

Để tổ chức thực hiện bằng các hoạt động thiết thực trong năm 2020 và những năm tiếp theo nhằm xây dựng thành phố Bắc Kạn ngày càng văn minh, xanh – sạch – đẹp. Đảng bộ, chính quyền phường Đức Xuân sẽ tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các phường nội thị trực thuộc thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh và thành phố về việc tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, chống lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi mua bán kinh doanh trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố, sự phối hợp đồng bộ giữa cấp uỷ, chính quyền các phường nội thị thuộc thành phố trong công tác thực hiện quy chế quản lý đô thị theo tinh thần mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bắc Kạn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.

 Đặng Tuyết, Minh Cường