Phường Nguyễn Thị Minh Khai phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023

(backancity.gov.vn)-Chiều 5/10, UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2023, với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Toàn cảnh buổi lễ khai mạc

Trong những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, các tổ dân phố và Nhân dân phường Nguyễn Thị Minh Khai cùng với Hội Khuyến học, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội đã không ngừng quan tâm chỉ đạo phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Việc làm này đã được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, trong đó các trường học trên địa bàn Phường và Hội Khuyến học giữ vai trò nòng cốt. Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã trở thành phong trào rộng khắp, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, tạo cơ hội cho người dân được học tập, học tập suốt đời, từng bước xây dựng phường Nguyễn Thị Minh Khai trở thành “Phường học tập”, nhằm nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần cùng với thành phố thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, Cấp ủy, chính quyền từ Phường đến các tổ dân phố, các ban ngành, đoàn thể chính trị – xã hội, các cơ quan, đơn vị, Hội khuyến học, trường học và Nhân dân trong toàn Phường tiếp tục quan tâm đến sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo phát triển các hoạt động của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện cho mọi người được học tập suốt đời, trong đó tập trung chú trọng việc “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”.

Với chủ đề “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” trên địa bàn phường Nguyễn Thị Minh Khai diễn ra từ ngày 1/10/2023 đến ngày 7/10/2023, với nhiều hoạt động thiết thực về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của “Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030″.

Sau lễ khai mạc các đại biểu, các nhà hảo tâm đã quyên góp được trên 14 triệu đồng xây dựng Quỹ khuyến học của phường.

Hoàng Thạc