Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bắc Kạn làm việc tại xã Nông Thượng

(backancity.gov.vn)- Sáng ngày 5/10, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025, do đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy,  Phó Chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại xã Nông Thượng về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy,  Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Theo báo cáo của UBND xã Nông Thượng, trong 9 tháng đầu năm, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ tạo điều kiện của lãnh đạo thành phố, các phòng ban chuyên môn của thành phố Bắc Kạn, các tổ chức, cá nhân và đặc biệt là sự vào cuộc chủ động, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã nhà, đến nay xã Nông Thượng đã đạt 13/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao và 9/15 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới. Kinh tế tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu theo hướng dịch vụ – thương mại, giá trị kinh tế tăng trưởng bình quân hàng năm đều tăng, thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 47 triệu đồng, cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, 100% các tuyến đường giao thông nông thôn đã được cứng hóa, bảo trì hàng năm, Có 100% số công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm, 100% Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định; thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu cấp trên giao; văn hóa – xã hội đạt nhiều thành tích nổi bật,Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 còn 4,8%, hệ thống trường lớp đang được xây dựng khung trong đạt chuẩn. Trạm y tế xã đạt chuẩn đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao thường xuyên được duy trì tổ chức, công tác chính sách, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, quốc phòng – an ninh luôn được đảm bảo, tỷ lệ tuyển quân hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu trên giao, tình hình an ninh chính trị trên địa bản xã luôn ổn định và giữ vững, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, Chính quyền và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.

Về kết quả huy động nguồn lực:Tổng nguồn lực huy động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023: hơn 2,9 tỷ đồng; trong đó: Nguồn ngân sách TW: hơn 2,1 tỷ đồng, trong đó chuyển nguồn từ 2022 sang 2023 là 763 triệu nguồn giảm nghèo bền vững. Nguồn ngân sách Địa phương: Thành phố điều hành: hơn 719 triệu đồng

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã còn có những khó khăn như: Việc thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao không đạt so với mục tiêu đề ra, số tiêu chí đạt thấp, một số chỉ tiêu nhỏ trong Bộ tiêu chí quy định hơi cứng, chưa phù hợp áp dụng tại địa phương ảnh hưởng đến việc đánh giá kết quả thực hiện cả tiêu chí. Việc huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp và trong dân thực hiện NTM nâng cao còn nhiều hạn chế chủ yếu chờ nguồn đầu tư của nhà nước. Nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện mua sắm thiết chế văn hoá, dụng cụ thể thao phải thực hiện các thủ tục theo Luật đấu thầu nên cũng một phần ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân nguồn vốn. Hiện nay xã Nông Thượng gặp khó khăn trong việc thực hiện Tiêu chí số 7- Cơ sở vật chất văn hoá ( chỉ tiêu 7.1) khu thể thao thôn.Theo Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới hiện nay mới có 3 thôn đáp ứng chỉ tiêu 7.1- Tiêu chí số 7 – Cơ sở vật chất văn hoá còn 10 thôn chưa đáp ứng, trong đó có 3 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn NTM năm 2023 (Nam đội thân, Khuổi Cuồng, Nà Chuông).

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã giành thời gian để thảo luận về những khó khăn vướng mắc, trong đó tập trung trao đổi và bàn giải pháp để thực hiện đạt được 19 tiêu chí NTM nâng cao và các tiêu chí của thôn NTM với 3 thôn đăng ký đạt chuẩn thôn NTM năm 2023 (Nam đội thân, Khuổi Cuồng, Nà Chuông).

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Diệp, Ủy viên BTV Thành ủy,  Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền cũng như bà con nhân dân xã nông Thượng trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM nâng cao. Đồng thời, đề nghị xã trong thời gian tới cần tập trung giải quyết những vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, để có phương án tháo gỡ khó khăn; một số tiêu chí cần đẩy mạnh tuyên truyền cho Nhân dân cùng vào cuộc như vận động Nhân dân duy tu bảo dưỡng đường, vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vận động người  dân tham gia các mô hình liên kết sản xuất nâng cao thu  nhập. Đề nghị các thành viên BCĐ cấp thành phố, các phòng chuyên môn phụ trách các tiêu chí cần bám sát văn bản hướng dẫn của cấp trên để tổ chức hướng dẫn cho cấp cơ sở thực hiện tốt các tiêu chí NTM nâng cao, hướng dẫn cấp thôn thực hiện đạt các tiêu chí thôn NTM. Đối với một số tiêu chí cần phải quyết tâm nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, để phấn đấu đạt 19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo đúng hướng dẫn./.

Hoàng Thạc