Thành phố Bắc Kạn tham gia một số hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023

(backancity.gov.vn) – Hướng tới kỷ niệm Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và tỉnh Bắc Kạn năm 2023, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố chủ động tham gia hiệu quả một số hoạt động.

Cụ thể, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023 (từ 00h00 ngày 10/9/23 đến 24h00 ngày 30/9/2023), thành phố Bắc Kạn đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực tham gia; kịp thời đăng tải Cuộc thi trên trang Cổng điện tử thành phố; xây dựng tin bài phát trên hệ thống loa phát thanh địa phương.

 Kết quả, trong 8 huyện/thành phố có số lượng người dự thi cao nhất, thành phố Bắc Kạn có 6.274 người dự thi, trong đó 4 phường có số lượng người tham gia thi cao nhất gồm: Phường Đức Xuân (1559), phường Sông Cầu(1325), phường Phùng Chí Kiên (1198), phường Nguyễn Thị Minh Khai (1004). Đầu tháng 10 -2023, phường Sông Cầu tổ chức tiếp nhận 50 triệu đồng do Công an tỉnh Bắc Kạn trao tặng để thực hiện thí điểm chuyển đổi số, trong đó trang bị 07 camera giám sát an ninh, 01 màn hình tivi kết nối và 04 điện thoại thông minh cho người dân trên địa bàn phường.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhân dân trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền địa phương, thôn, tổ phố triển khai đa dạng hình thức tuyên truyền về ngày chuyển đổi số quốc gia (10/10); tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyến phố bằng băng zon; khuyến khích, vận động người dùng các nền tảng xã hội cách thay ảnh đại diện có kèm Avatar frame ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023,..

Mục đích của việc tổ chức ngày chuyển đổi số hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nâng cao nhận thức của người dân toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số./.

 Triệu Biển