Phường Nguyễn Thị Minh Khai, ra quân huấn luyện dân quân tự vệ, năm 2017

       Năm 2017, phường Nguyễn Thị Minh Khai có 82 chiến sĩ tham gia huấn luyện trong đó: Dân quân năm thứ nhất có 15 đồng chí; dân quân năm thứ 2 có 16 đồng chí và dân quân huấn luyện tại chỗ là 51 đồng chí. Thời gian huấn luyện dân quân tự vệ năm nay diễn ra từ ngày 7/4 đến ngày 21/4/2017. Trong đó, từ ngày 7/4 đến ngày 9/04/2017, Ban chỉ huy quân sự phường tổ chức lớp học chính trị, các chiến sỹ dân quân tự vệ của phường được nghiên cứu những nội dung cơ bản: Tình hình kinh tế, chính trị, VH- XH, QP- AN của địa phương; quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương. Ngày 10 đến ngày 21/4/2017, các nội dung huấn luyện về quân sự được biên chế thành tổ – tiểu đội – trung đội để học tập và huấn luyện gồm các vấn đề: Huấn luyện điều lệnh đội ngũ; bắn súng CKC bài 1; Ném nựu đạn xa trúng đích; chiến thuật bộ binh; kỹ thuật băng bó cấp cứu; cách phòng tránh vũ khí công nghệ cao…

 

 

Đ/c Phạm Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND phường phát biểu khai mạc 

 

Các đại biểu và chiến sĩ tại buổi khai mạc

       Phát biểu tại lớp huấn luyện, đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Chủ tịch UBND phường các chiến sĩ DQTV tham gia huấn luyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác chấp hành tốt kỷ luật tham gia đầy đủ thời gian huấn luyện, tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị, phấn đấu đạt thành tích cao trong huấn luyện.

      Thông qua lớp huấn luyện lần này, giúp cho lực lượng dân quân của phường nâng cao nhận thức về chính trị, nắm chắc được kiến thức quân sự, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị được biên chế, làm cơ sở cho việc học tập, huấn luyện hội thi, hội thao và trong chiến đấu khi có tình huống xảy ra.